Privaatsustingimused

Privaatsuspoliitika

Estonian Adventure Racing Team MTÜ (brändinimega ExpeditionEstonia) teab, et meie kasutajad hindavad väga kõrgelt oma privaatsust ja isikuandmete kaitset. Võtame kõigi andmete kaitsmist väga tõsiselt. Palun võta hetk, et lugeda läbi meie poolne privaatsusteade.

Mida meie privaatsusteade hõlmab?

ExpeditionEstonia privaatsusteade hõlmab meie poolt hallatavate veebisaitide ja teenuste privaatsusetingimusi ja eraisikust kasutajate (edaspidi tekstis Kasutaja) isikuandmete kaitset neis keskkondades.

See teade ei hõlma meie klientide ega Teenusepakkujate poolseid reegleid ja töökorraldust.

Meie kasutajad, kliendid ja Teenusepakkujad on kõik nõustunud ExpeditionEstonia poolt kehtestatud Üldtingimustega, mis sätestavad, kuidas kliendid meile oma töötajate isikuandmeid edastavad ning kuidas Teenusepakkujad meie käest teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid käsitlema peavad, nii et need oleks piisavalt hästi kaitstud.

Andmete vastutav töötleja

ExpeditionEstonia keskkonna kaudu kogutavate isikuandmete vastutav töötleja on Estonian Adventure Racing Team MTÜ (Eesti Äriregistris number 80381708), juriidilise asukohaga Lossi 6-2, Tallinn. Kontaktandmed info@expeditionestonia.com, telefon +372 529 4233. Estonian Adventure Racing Team MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Andmed, mida Kasutajad ExpeditionEstonia keskkonnas meile edastada saavad

Meie keskkonnas on Kasutajal võimalik teha mitmeid tegevusi ilma isikuandmeid edastamata. Näiteks tutvuda Teenusepakkujate müügikohakontoga ja nende poolt pakutavate teenustega, ExpeditionEstonia poolt pakutavate teenuste sisu ja hindadega.

Kasutajatunnuse registreerimisel luuakse kasutajale profiil ning selle käigus salvestatakse mitmeid isikuandmeid. Näiteks: Kasutaja nimi, e-posti aadress, isikukood, sugu, telefoninumber, tööandja andmed. ExpeditionEstonia keskkonna kasutamise käigus tekivad andmed Kasutaja valitud spordiklubide ja spordiürituste kohta.

Andmed, mis registreeritakse automaatselt

ExpeditionEstonia keskkonna kasutamise käigus registreeritakse automaatselt Kasutaja IP aadress ning selle järgne ligikaudne asukoht, brauseri versioon, küpsiste andmed ning samuti leheküljed, mida Kasutajad meie keskkonnas külastavad.

Mille jaoks andmeid kogutakse?

Me ei müü ega rendi Kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele. Andmeid kogutakse selleks, et Kasutajad saaksid kasutada ExpeditionEstonia keskkonnas pakutavaid tervise- ja sporditeenuseid. Asukohaandmeid kogutakse selleks, et Kasutajad leiaksid võimalikult kiiresti üles endale lähemal asuvad teenused. ExpeditionEstonia kaudu valitud terviseteenuste, spordiklubide, treeningute ja üritustel osalemise andmed kogutakse isikustamata andmetöötluse (analüütika) jaoks ning kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku, siis ka isikustatud otseturustusteadete edastamiseks.

Isikuandmete vastuvõtjad

Andmete vastuvõtjaks on Estonian Adventure Racing Team MTÜ.

ExpeditionEstonia kasutab oma teenuse parandamiseks ka kolmandate osapoolte tarkvara. Näiteks kasutajate meiliaadressid koos informatsiooniga, kui nad on nõustunud otseturustusteadetega edastatakse meie koostööpartnerile Sendsmaily OÜ (smaily.com), kelle teenuse kaudu saadame välja uudiskirjasid. Kasutajate käitumist veebilehel monitoorib Google Analytics (analytics.google.com)

Samuti võidakse neid edastada tulevikus veel teistele ExpeditionEstonia poolt kasutatavatele Teenusepakkujatele. Igal sellisel juhul teeb ExpeditionEstonia eelnevalt selgeks, et vastava teenusepakkuja privaatsusnõuded on vastavuses seaduse poolt nõutule ning Kasutajate isikuandmed oleksid piisavalt turvaliselt hoitud ja edastatud.

Kus hoitakse ja kuidas edastatakse Kasutajate isikuandmeid?

ExpeditionEstonia keskkonna kaudu kogutud isikuandmeid ei edasta riikidesse, mis asuvad väljapool Euroopa Liitu või kellel puuduvad Euroopa Liidu standardile vastavad analoogsed isikuandmete kaitse seadused. Andmed säilitatakse serverites, mis paiknevad Euroopa Liidu liikmesriigis.

Avalikud isikuandmed

Teistel Kasutajatel on võimalik Kasutajat otsida nime järgi otsinguaknas ning näha, kas Kasutajal on ExpeditionEstonia konto ning soovi korral Kasutaja kontole avalikult lisatavaid treeningute andmeid näha. Kasutajal on võimalus piirata oma treeningute nähtavust teiste Kasutajate poolt oma konto seadete all.

Küpsised

Oma keskkonnas kasutame küpsiseid. Küpsised on väikese infokillud, mida säilitatakse Kasutaja brauseri poolt Kasutaja arvuti kõvakettal. Need võimaldavad meil näha, kas Kasutaja on sisse logitud ning millised on tema eelistatud kasutamisseaded.

Küpsiseid saab iga Kasutaja oma veebibrauseris ka välja lülitada ning juba salvestatud küpsiseid kustutada, kuid paraku ei saa me sellisel juhul tagada ExpeditionEstonia keskkonna veatut toimimist.

Kuidas on Kasutajate isikuandmed kaitstud?

Turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks on Kasutaja ExpeditionEstonia konto kaitstud parooliga. Ole hoolikas ja ära jaga Kasutajana oma parooli välja kolmandatele isikutele ega pane oma kontole lihtsasti ära arvatavat parooli või kasuta mitmetes erinevates veebiteenustes sama parooli.

Samuti ära jäta end Kasutajana sisselogituks ExpeditionEstonia kontole võõrastes arvutites.

ExpeditionEstonia keskkonna andmepäringud tehakse krüpteeritud kujul. Ettevõtte sees kasutame mõistlikke tehnilisi ja organisatsiooni-korralduslikke lahendusi töötajate ja koostööpartnerite vahel isikuandmete liigutamisel.

Kuigi teeme igapäevaselt tööd ja pingutame selleks, et kõigi Kasutajate isikuandmed oleks turvaliselt hoitud ja edastatud, tuletame meelde, et internetis info liigutamine ei ole kunagi 100% turvaline.

Meie kodulehelt leiab linke teistele veebisaitidele, kes võivad olla või mitte olla meie koostööpartnerid. ExpeditionEstonia ei taga ega vastuta nende linkide taga olevate veebisaitide isikuandmete kaitsmise eest. Kui Kasutaja liigub meie lehelt mõnele teisele lehele, siis tuleb tal eelnevalt kindlaks teha nende veebisaitide privaatsusseaded. Sama kehtib, kasutades sotsiaalmeedia logimist või sotsiaalmeediasse jagamise nuppe/linke.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik

Andmed säilitatakse seni, kuni Kasutajal on ExpeditionEstonia konto. Peale ExpeditionEstonia konto kustutamist muudetakse Kasutaja spordiklubide, treeningute ja spordiüritustel osalemise andmed anonüümseks ning kasutatakse analüütika eesmärkidel. Varukoopiatest ja logidest kaovad kustutatud Kasutajate andmed lõplikult hiljemalt 1 aasta jooksul pärast kustutamist.

Kasutaja poolt sooritatud ostude ajalugu säilib ning sellele on ligipääs klubidel, kellelt teenust on ostetud ning ettevõttel, kelle poolt makstavat spordikompensatsiooni on kasutatud, kuid need andmed seotakse lahti kasutajakontost ja muudest isikuandmetest.

Andmete parandamine ja kustutamine

Kasutaja võib igal hetkel nõuda oma andmetele juurdepääsu, andmete parandamist ja kustutamist. Samuti on Kasutajal õigus piirata andmete töötlemist, võtta nõusolek tagasi või nõuda ülekandmist teise andmebaasi. Vastavaid toiminguid saab Kasutaja teha logides oma ExpeditionEstonia kontole või kirjutades info@expeditionestonia.com.

Arvestama peab sellega, et andmetele juurdepääsu piiramisel, kustutamisel või ülekandmisel ei ole enam võimalik kasutada ExpeditionEstonia keskkonda.

Kui ExpeditionEstonia kustutab teie Kasutajakonto kasutajalepingu tingimiste rikkumise tõttu, on teil õigus nõuda teie andmete kustutamist e-posti teel aadressil info@expeditionestonia.com. ExpeditionEstonia analüüsib iga sellist nõuet eraldi ning annab kasutajale teada, kas ja millal ta nõue rahuldatakse.

Laste isikuandmed

ExpeditionEstonia teenuseid võivad kasutada ka alaealised. Kui olete alla 18-aastane Kasutaja, siis palun pidage enne konto loomist nõu oma vanematega ja ärge edastage oma isikuandmeid ilma vanemate nõusolekuta. Kui avastate, et teie alaealine laps on vastu teie tahtmist loonud endale ExpeditionEstonia kasutajakonto, siis andke sellest teada meile aadressil info@expeditionestonia.com

Kolmandate osapoolte poolt ExpeditionEstonia edastatud isikuandmed

Meie keskkonnas on tööandjatel võimalik luua ExpeditionEstonia kasutajakontod oma töötajatele. Vastavalt ExpeditionEstonia üldisele Üldtingimustele, peab iga konto loomiseks olemas olema selle töötaja nõusolek. Kui olete meilt saanud kirja, et teie tööandja või keegi teine on loonud teile ExpeditionEstonia konto ja olete kindlad, et te sellist nõusolekut ei ole andnud, siis andke sellest viivitamatult teada meie aadressile info@expeditionestonia.com

ExpeditionEstonia korraldab aeg ajalt reklaamikampaaniaid, kus palume soovitada oma sõpru või kolleege, kellele võiks ExpeditionEstonia teenus meeldida. Selliste kampaaniate käigus küsime me Kasutajatelt nende sõbra/kolleegi nime ja e-posti aadressi. Sellised andmed hoitakse alles selleks, et saata Kasutaja sõbrale/kolleegile üks kord kutse liituda ExpeditionEstoniaga ning selleks, et jälgida edasisoovitamise programmi edukust ning arhiivi, kellele on selline kutse saadetud.

Kasutaja sõbral või kolleegil on võimalus nõuda selliste andmete kustutamist, kirjutades info@expeditionestonia.com

Töötajate heaks tehtavad tervise- ja spordikulutused

Tööandja poolt pakutava tervise- ja spordikulutuste toetuse kasutamiseks tuleb esitada üritusel osalemise arve kuludokumendina Stebby keskkonda.

Otseturustusteadete edastamine

Kui Kasutaja on lubanud teateid tervise- ja spordiklubide ning ürituste kohta, siis edastab vastavaid teateid Estonian Adventure Racing Team MTÜ. Tervise- ja spordiklubide ning ürituste korraldajatele Kasutajate isikuandmeid ega kontaktandmeid otseturustusteadete edastamise jaoks edastavad ürituste korraldajad vastavalt Kasutaja poolt neile antud õiguste kohaselt.

Otseturustusteateid võidakse pakkuda isikustatud kujul vastavalt Kasutaja vanusele, soole ja andmetele, mida ExpeditionEstonia on kogunud Kasutaja tervise- ja spordiharjumuste kohta.

Kui Kasutaja ei soovi saada otseturustusteateid, siis saab sellest loobuda uudiskirjadest ja otseturustusteadetest loobumise lingilt, mis on olemas igas sellises väljasaadetud kirjas.

Muutused Privaatsusteates

ExpeditionEstonia areneb, seadused muutuvad ja elu läheb edasi. Aeg ajalt võime teha muudatusi sellesse privaatsusteatesse. Anname neist muudatustest Kasutajatele teada meie veebilehel või e-posti teel.

Andmekaitse ametnikud

ExpeditionEstonia andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti info@expeditionestonia.com

Kui Kasutajal on pärast meie andmekaitseametnikuga suhtlust tunne, et ExpeditionEstonia ei täida piisava hoolikusega endale võetud isikuandmete kaitsmise kohustust ja ei täida käesolevat privaatsusteadet, siis saate sellest teada anda Eesti Andmekaitse Inspektsioonile, mis asub Tallinnas Väike-Ameerika 19, 10129 ning on veebist leitav aadressilt www.aki.ee